Wanneer een verhoor?

De politie doet onderzoek naar (mogelijke) strafbare feiten.

In het opsporingsonderzoek wordt bepaald wanneer een verdachte dient te worden gehoord. Soms kiest de politie er voor om dit pas te doen nadat het onderzoek (bijna) is afgerond, zodat u als verdachte kunt worden geconfronteerd met de onderzoeksresultaten. De politie kan er ook voor kiezen om u snel in het onderzoek te horen. Dit is uiteindelijk aan de politie en/of de officier van justitie.

 
 

Ontboden of aangehouden? mo


De politie kan er voor kiezen om u uit te nodigen voor verhoor maar kan u ook op heterdaad of buiten heterdaad aanhouden.

Wanneer het tijdig bekend is dat u als verdachte in beeld bent, kunnen wij hier soms met de politie of officier van justitie afspraken over maken, zodat u en uw gezin niet voor verassingen komen te staan.

 
 

Het verhoor

Als verdachte heeft u het recht u te doen bijstaan door een advocaat tijdens het politieverhoor. Indien u bent aangehouden, worden de kosten vergoed door de staat. Met sommige lichte feiten (zogenaamde cat. C feiten, kan dat anders zijn).

Bent u minderjarig, dan worden deze kosten in beginsel altijd vergoed door de staat, ook al bent u niet aangehouden.

Indien u bent aangehouden, heeft u het recht om te vragen naar een piketadvocaat, dan wel een voorkeursadvocaat. Al onze advocaten kunt u opgeven als voorkeursadvocaat. Wij krijgen dan melding van de politie via de Raad voor Rechtsbijstand over uw aanhouding en zullen u dan snel op het bureau bezoeken om het verhoor voor te bereiden, te adviseren en u bijstand te geven tijdens het verhoor.

Indien u niet bent aangehouden, maar bent ontboden als verdachte, dan hebben wij de voorbereidende afspraak over het algemeen op kantoor en kunnen wij destgewenst eveneens bijstand verlenen tijdens het verhoor.

 

Na het verhoor?

Ook na het verhoor staan wij u uiteraard graag bij. Er zijn verschillende scenario's na het eerste verhoor die bepalen hoe de procedure gaat lopen.

Naar huis?


Indien u niet bent aangehouden kunt u na het verhoor in beginsel naar huis. Wel kan het zijn dat de politie voor- of na het verhoor gelaatsfoto's maakt. Dit kan bij verdenkingen waarop onder meer voorlopige hechtenis is toegestaan.

De politie zet dit normaal gesproken ook in de ontbiedingsbrief.

Indien u wel bent aangehouden, dan mag u in beginsel voor 9 uur worden vastgehouden (tijd tussen 00.00-09.00 uur telt niet mee. De officier van justitie kan u binnen die periode vrijlaten, indien u niet meer nodig bent voor het onderzoek.


IVS

Er kan worden beslist dat het nodig is dat u langer moet blijven op het politiebureau. De hulpofficier van justitie komt u dan in verzekering stellen. Hiermee wordt uw periode op het politiebureau verlengd voor maximaal 3x24 uur.

In die periode kan de politie u vaker horen, maar het kan ook zijn dat u niets meer hoort van de politie, terwijl op de achtergrond het onderzoek doorloopt.

De politie hoeft de periode van 3x 24 uur niet volledig te benutten. Soms is het zo dat een verdachte maar 1 uur in verzekering zit. Het kan ook 72 uur duren.

Na deze periode wordt u in vrijheid gesteld óf u wordt voor de rechter-commissaris geleid.Na het verhoor?

Ook na het verhoor kunnen wij u uiteraard bijstand verlenen. De wijze waarop de procedure er na het verhoor uitziet is afhankelijk van tal van scenario's.


IBS

Indien de officier van justitie vindt dat er ernstige bezwaren tegen u zijn en gronden om u langer vast te houden, dan wordt bij de rechter-commissaris een vorering tot inbewaringstelling ingediend. De rechter-commissaris dient deze vordering binnen de periode van de inverzekeringstelling te behandelen.

U wordt dan naar de rechtbank gebracht om samen met uw advocaat te worden gehoord op deze vordering. Hier wordt getoetst of de aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig waren, of er ernstige bezwaren en gronden zijn om u in bewaring te stellen. Tevens wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om inbewaringstelling wordt bevolen de voorlopige hechtenis te schorsen met bijvoorbeeld bijzondere schorsingsvoorwaarden. De inbewaringstelling wordt tenuitvoer gelegd (indien niet afgewezen, of indien u niet wordt geschorst) in een huis van bewaring voor maximaal 14 dagen).


Raadkamer

Indien de inbewaringstelling is bevolen en u bent niet geschorst, dan verschijnt u binnen 14 dagen voor de Raadkamer indien de officier van justitie dat tijdig vordert.

Er wordt dan door 3 rechters gekeken of de voorlopige hechtenis dient te worden verlengd en of er redenen zijn om de voorlopige hechtenis te schorsen.

De raadkamer kan de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen verlengen. Korter kan ook. U komt dan na afloop van die korte termijn opnieuw voor de raadkamer indien de officier dat vordert.

Uw advocaat kan ook -indien daar aanleiding voor is - tussentijdse verzoeken indienen tot opheffing c.q. schorsing van de voorlopige hechtenis.

Er staat bovendien eenmalig* beroep open tegen de beslissing van de raadkamer voor wat betreft de toewijzing van de vordering en de afwijzing van het verzoek tot schorsing.

Zitting

Indien u 90 dagen hebt gekregen van de raadkamer dient u binnen 90 dagen een nieuwe zitting te krijgen. Indien het onderzoek klaar is dan kunt u direct worden gedagvaard voor de politierechter of meervoudige strafkamer.

Indien het onderzoek nog loopt, dan zult u een zogenaamde pro forma zitting krijgen, waarbij wordt gekeken naar de stand van het onderzoek en de voortzetting van de voorlopige hechtenis, dan wel schorsing opnieuw worden besproken.

Indien u direct na het verhoor naar huis mocht, dan wel na inverzekeringstelling, dan wel u op enig moment werd geschorst, kan de officier van justitie kiezen voor een sepot, een OM-hoorzitting, een strafbeschikking, of een zitting op een later moment bij de politierechter of meervoudige strafkamer.

Wij kunnen u het beste helpen indien wij vroeg (het liefst voor het eerste verhoor) betrokken zijn bij de zaak. Alle advocaten van Advocatenkantoor Govers kunnen u in alle strafzaken bijstand verlenen.