Rechtsgebieden

(jeugd)strafrecht

Wij behandelen op het gebied van strafzaken onder meer, doch niet uitsluitend:

 • georganiseerde misdaad in het het kader van Wet Wapens en Munitie;
 • georganiseerde misdaad in het kader van de Opiumwet;
 • kleinschalige zaken in het kader van de Wet Wapens en Munitie. en Opiumwet;
 • moord/ doodslag
 • zedenzaken, zoals verkracht, sexting, aanranding. Veel meer info klik hier
 • diefstal, inbraak, diefstal met gewld, gewapende overvallen;
 • rijbewijs zaken;
 • mishandelingen, zware mishandelingen,
 • vernielingen, beledingen;
 • DNA- bezwaarschriften;
 • klaagschriften tegen in beslag genomen goederen;
 • TBS;
 • cassatie;
 • en alle andere voorkomende zaken.


Wij staan geen slachtoffers bij. In voorkomende gevallen staan wij wel getuigen bij.

Indien u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De kwaliteit van onze dienstverlening blijkt onder meer uit de uitspraken die door de rechtbanken, hoven, Hoge Raad en het Europees Hof voor de rechten van de Mens worden gedaan. Wij volstaan in dat kader niet met het noemen van enkele rechtsgebieden, maar maken voor u concreet inzichtelijk dát wij die ervaring ook hebben die wij stellen te hebben. Wij hechten aan transparantie. Het strekt uiteraard te ver om dit ten aanzien van alle onderwerpen te doen, maar geven enig inzicht in enkele grotere zaken. Daarbij is het uiteraard niet zo dat wij elke zaak winnen. Winst is overigens niet altijd vrijspraak. Hoe een zaak loopt onder meer hangt af van de feiten, de bewijsmiddelen of het ontbreken daarvan en de proceshouding. Om die reden adviseren wij u dan ook zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór het eerste verhoor indien u bent ontboden als verdachte, aan te geven dat u gebruik wenst te maken van consultatiebijstand en verhoorbijstand. Let wel, consultatie- en verhoorbijstand bij niet aangehouden (volwassen) verdachten is niet kosteloos. Het is daarom raadzaam om daaromtrent overleg te voeren.


Hieronder worden kort enkele zaken benoemd waaruit volgt dat wij daadwerkelijk gespecialiseerd zijn in de behandeling van bovengenoemde zaken:

- (grootschalige) wapenhandel: invoer, ombouwen en handel in vuurwapens: rechtbank Rotterdam 28 november 2019 (zaak loopt nog in hoger beroep);

- grootschalige groepsverkrachting: vrijspraak, rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2019 (het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld.

- Moord/doodslag: eis: veroordeling ter zake moord. Gepleit op doodslag. Veroordeling doodslag: rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 oktober 2015.

- poging doodslag / wederrechtelijke vrijheidsontneming: rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 september 2019 het langere tijd onthouden van voedsel aan (zeer) jonge kinderen bewezenverklaard, maar rechtbank neemt niet aan dat de ouders slechte bedoelingen hadden.

- mensenhandel, arbeidsuitbuiting, rechtbank Amsterdam 7 maart 2019 veroordeling 260 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk.


Asielrecht

Wij behandelen op het gebied van asielzaken alle zaken. Dit zijn onder meer:

- reguliere zaken binnen de Algemene Asielprocedure;

- Dublin-zaken;

- herhaalde of opvolgende asielverzoeken;

- asielzaken van mensen die worden verdacht van het plegen van misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdrijven (1F- zaken).

Vreemdelingenrecht

Wij behandelen op het gebied van vreemdelingenrecht in elk geval (maar niet uitsluitend) de navolgende zaken;

 • visum kort verblijf;
 • intrekking verblijfsvergunning (bijvoorbeeld vanwege gestelde openbare orde perikelen);
 • Chavez-Vilchez zaken;
 • 8 EVRM zaken;
 • wij begeleiden tevens aanvragen bij de IND.

Bestuursrecht

Wij behandelen op het gebied van bestuursrecht in elk geval (maar niet uitsluitend) de navolgende zaken;

 • Bijstand;
 • Ziektewet;
 • Werkeloosheidswet.