Rechtsgebieden

Ons kantoor is actief op een aantal rechtsgebieden. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u twijfelt of wij een zaak al dan niet kunnen behandelen voor u.


Strafrecht

Strafrecht

Wij behandelen op het gebied van strafzaken onder meer, doch niet uitsluitend:

 • georganiseerde misdaad in het het kader van Wet Wapens en Munitie;
 • georganiseerde misdaad in het kader van de Opiumwet;
 • kleinschalige zaken in het kader van de Wet Wapens en Munitie. en Opiumwet;
 • moord/ doodslag
 • zedenzaken, zoals verkracht, sexting, aanranding. Veel meer info klik hier
 • diefstal, inbraak, diefstal met gewld, gewapende overvallen;
 • rijbewijs zaken;
 • mishandelingen, zware mishandelingen,
 • vernielingen, beledingen;
 • DNA- bezwaarschriften;
 • klaagschriften tegen in beslag genomen goederen;
 • TBS;
 • cassatie;
 • en alle andere voorkomende zaken.


Wij staan geen slachtoffers bij. In voorkomende gevallen staan wij wel getuigen bij.

Indien u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De kwaliteit van onze dienstverlening blijkt onder meer uit de uitspraken die door de rechtbanken, hoven, Hoge Raad en het Europees Hof voor de rechten van de Mens worden gedaan. Wij volstaan in dat kader niet met het noemen van enkele rechtsgebieden, maar maken voor u concreet inzichtelijk dát wij die ervaring ook hebben die wij stellen te hebben. Wij hechten aan transparantie. Het strekt uiteraard te ver om dit ten aanzien van alle onderwerpen te doen, maar geven enig inzicht in enkele grotere zaken. Daarbij is het uiteraard niet zo dat wij elke zaak winnen. Winst is overigens niet altijd vrijspraak. Hoe een zaak loopt onder meer hangt af van de feiten, de bewijsmiddelen of het ontbreken daarvan en de proceshouding. Om die reden adviseren wij u dan ook zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór het eerste verhoor indien u bent ontboden als verdachte, aan te geven dat u gebruik wenst te maken van consultatiebijstand en verhoorbijstand. Let wel, consultatie- en verhoorbijstand bij niet aangehouden (volwassen) verdachten is niet kosteloos. Het is daarom raadzaam om daaromtrent overleg te voeren 

Asielrecht

Asielrecht

Wij behandelen op het gebied van asielrecht alle zaken. Dit zijn onder meer:

- reguliere zaken binnen de Algemene- en Verlengde Asielprocedure;

- Dublinzaken;

- herhaalde of opvolgende asielverzoeken;

- asielzaken waarbij mensen worden verdacht van 1F-misdrijven (bijvoorbeeld oorlogsmisdaden).

Mensen die in Nederland asiel vragen hebben over het algemeen een kwetsbare positie. Goede communicatie over de haalbaarheid van de zaken is dan ook een must. Hier zijn wij vanaf de eerste afspraak heel helder in, nadat wij de kwestie in kaart hebben gebracht.

Wij hebben de laatste jaren ontzettend veel cliënten mogen begeleiden naar een verblijfsvergunning asiel en zijn er trots op dat wij een steentje hebben kunnen bijdragen aan een vrije en veilige toekomst van deze cliënten.

 

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Wij behandelen op het gebied van bestuursrecht in elk geval (maar niet uitsluitend) de navolgende zaken:

- bijstand (Participatiewet);

- ziektewet;

- werkloosheidswet

- sluitingen van woningen door de gemeente (13b Opiumwet)

 

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Wij behandelen op het gebied van vreemdelingenrecht in elk geval (maar niet uitsluitend) de navolgende zaken:

- visum kort verblijf;

- intrekking verblijfsvergunning;

- Chavez- Vilchez zaken;

- 8 EVRM zaken.

- mvv nareiszaken


Wij begeleiden in al deze zaken reeds in de aanvraagfase. Ook kunt u bij ons terecht indien u een aanvraag heeft ingediend die is geëindigd met een negatief besluit. Wij maken bezwaar, proceuren bij de rechtbank, bij de Raad van State en zo nodig bij het Europees Hof.