OM-hoor

Indien het strafrechtelijke onderzoek is afgerond kan de officier van justitie er voor kiezen u uit te nodigen voor een OM-hoorgesprek.

U heeft hier een gesprek met de (assistent)officier van justitie over uw zaak.

Vaak wordt u een aanbod gedaan. Dit is meestal een werkstraf of een geldboete. Ook kan alsnog worden gekozen voor een (voorwaardelijk) sepot.

Indien u geen overeenstemming bereikt tijdens dat gesprek over de afdoening is de kans groot dat u alsnog wordt gedagvaard voor de politierechter.

Let op, acceptatie van enige straf tijdens dit gesprek levert een aantekening op uw justitiële documentatie (strafblad) op en kan problemen geven met het aanvragen van een VOG.

Wij kunnen u tijdens deze procedure bijstaan en u adviseren omtrent het al dan niet accepteren van een (voorgestelde) straf


 

Politierechter of meervoudige strafkamer

De officier van justitie kan besluiten om u te dagvaarden voor de politierechter. Hier kunt u maximaal 1 jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. Er kan ook een werkstraf of geldboete worden geëist. Kenmerkend voor een zitting bij de politierechter is dat de rechter over het algemeen direct uitspraak doet en u te maken heeft met slechts één rechter.

De officier van justitie kan uiteraard ook beslissen om u te dagvaarden voor de meervoudige strafkamer. Hier worden doorgaans de wat ingewikkeldere zaken behandeld. De meervoudige strafkamer bestaat uit 3 strafrechters die maximaal levenslang kunnen opleggen. Doorgaans komt de uitspraak 2 weken na de zitting.

Alle advocaten van Advocatenkantoor Govers kunnen u bijstaand voorafgaand en tijdens de zittingen bij de politierechter en de meervoudige strafkamer.


 
 

Gerechtshof

Het gerechtshof behandelt zaken in hoger beroep.

Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van de politierechter of meervoudige strafkamer, dan wel de officier van justitie kan zich niet vinden in die beslissing, dan kan over het algemeen hoger beroep worden ingesteld. De zaak wordt dan opnieuw behandeld door het Gerechtshof. Afhankelijk van de aard van de zaak en de locatie van de rechtbank en het gerechtshof kan het een behoorlijke tijd duren voordat de zaak opnieuw inhoudelijk wordt behandeld. Relevant in dat kader is eveneens de vraag of u in die zaak bent gedetineerd.


 

Hoge Raad en Europees Hof

Naast begeleiding en bijstand bij de hiervoor genoemde zogenaamde feitenrechters, hebben onze Advocaten ook jarenlange ervaring in het procedure bij de Hoge Raad in cassatieberoepen en in de klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wij zullen u eerst adviseren of het zinvol is om een dergelijke procedure aanhangig te maken.